Curs on line d’implantació pràctica d’ecoauditories de residus d’envasos en centres escolars (última edició 2018)