Curs on line d’implantació pràctica d’ecoauditories de residus d’envasos en centres escolars (última edició 2018)

Dirigit a professionals de l’educació reglada i l’educació ambiental de la Comunitat Valenciana actius i no actius, estudiants universitaris de Magisteri, Ciències Ambientals, Biologia, Enginyeria i Disseny, i estudiants del màster que habilita per a ser professors/es. I en general, als socis de les entitats col·laboradores COAMBCV (Col·legi Oficial d’Ambientòlegs de la Comunitat Valenciana) i AVEDAM (Associació Valenciana d’Educació Ambiental).

El curs compta amb el reconeiximent de l’acció formativa en el marc de l’Ordre 65/2012, de 26 d’octubre, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esports que estableix el model de formació permanent del professorat i el disseny, reconeixement i registre de les activitats formatives.

Inici: 18 de setembre.

http://formacion.adeituv.es/ecoembes-ecoauditorias/