Ponència: Economia circular i innovació en el cicle de l’envàs

Jornada Economia circular: cap a un desenvolupament sostenible

Cambra de Comerç. 24/01/2019 (web)

  • Ponència. Economia circular i innovació en el cicle del envasos (pdf)
    Jordi Pietx – Gerent d’Ecoembes a la Comunitat Valenciana