Curs tècnic sobre gestió de residus d’envasos per a responsables municipals

S’agraeix la col·laboració i la cessió de la documentació a ADEIT

Mòdul 1: Marc conceptual i normatiu

 • Presentació – PDF
 • Mòdul 1 – PDF

Mòdul 2: Sistemes col·lectius de responsabilitat ampliada del productor

Mòdul 3: Model col·laboratiu ens Ecoembes i la Generalitat. El conveni marc

 • Mòdul 3 – PDF
 • Documentació:
  • Conveni Marc Ecoembes –PDF

Mòdul 4: Gestió de residus d’envasos a les entitats locals de la Comunitat Valenciana

 • Mòdul 4 – PDF
 • Documentació:
  • Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local – PDF
  • Llei 10/2000, de 12 de desembre, de Residus de la Comunitat Valenciana – PDF
  • Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats – PDF
  • Ordenança marc de recollida de residus – PDF

Mòdul 5: Participació ciutadana, educació i comunicació

 • Mòdul 5 – PDF