Lliurament “Diagnòstic sobre la prestació dels serveis de recollida de residus d’envasos” al municipi d’Alboraia.

[:es]El passat dia 27 de juliol es va realitzar el lliurament de el “Diagnòstic sobre la prestació dels serveis de recollida de residus d’envasos” al municipi d’Alboraia, desenvolupat dins de les actuacions emmarcades en el Pla d’Acció d’envasos de la Comunitat Valenciana.

Aquest informe, realitzat en coordinació amb els tècnics de l’Ajuntament d’Alboraia, està format per un primer bloc d’informació detallada de l’àrea d’estudi i informació tècnica- operativa i administrativa sobre la recollida de residus d’envasos en el municipi.

Un segon bloc integrat pel diagnòstic exhaustiu de l’estat de parc de contenidors d’envasos, incloent l’estudi de camp i els diferents plànols d’ubicació i mapes de cobertura dels contenidors selectius i un tercer bloc de conclusions de l’estudi realitzat.

Com a complement al diagnòstic i tenint en compte les conclusions obtingudes, s’ha desenvolupat un Full de ruta amb propostes per a la millora en la gestió dels residus d’envasos en el municipi.

[:va]El passat dia 27 de juliol es va realitzar el lliurament de el “Diagnòstic sobre la prestació dels serveis de recollida de residus d’envasos” al municipi d’Alboraia, desenvolupat dins de les actuacions emmarcades en el Pla d’Acció d’envasos de la Comunitat Valenciana.

Aquest informe, realitzat en coordinació amb els tècnics de l’Ajuntament d’Alboraia, està format per un primer bloc d’informació detallada de l’àrea d’estudi i informació tècnica- operativa i administrativa sobre la recollida de residus d’envasos en el municipi.

Un segon bloc integrat pel diagnòstic exhaustiu de l’estat de parc de contenidors d’envasos, incloent l’estudi de camp i els diferents plànols d’ubicació i mapes de cobertura dels contenidors selectius i un tercer bloc de conclusions de l’estudi realitzat.

Com a complement al diagnòstic i tenint en compte les conclusions obtingudes, s’ha desenvolupat un Full de ruta amb propostes per a la millora en la gestió dels residus d’envasos en el municipi.

[:]