Jornades Informatives: Simulador de facturació ECOEMBES per a entitats locals i mancomunitats. Com funciona i què em pot aportar?

Durant els últims mesos s’han realitzat Jornades informatives per a donar a conéixer el simulador de facturació d’Ecoembes amb la col·laboració de diversos Consorcis de gestió de residus de la Comunitat Valenciana.

L’objectiu d’aquestes jornades és donar a conéixer el simulador de facturació d’Ecoembes com a eina de treball a l’hora d’estimar les quantitats a percebre i la seua variació, sobre la base de paràmetres generals del servei tals com; la dotació de contenidors, el sistema de recollida, la població o els quilos recollits, de la qual poden disposar les Entitats Locals i Mancomunitats.

Les jornades tenen una durada aproximada de 90 minuts en els quals es repassa a nivell general la fórmula de pagament del Conveni Marc entre Ecoembes i la Generalitat Valenciana i s’explica el funcionament del simulador de facturació.

Pots sol.licitar el simulador de facturació en: https://www.plandeaccionenvasescv.com/va/area-operaciones-plan-de-accion-de-envases/