Guia per al desenvolupament d’elements de suport a la funció d’inspecció i control

La present Guia per al desenvolupament d’elements de suport a la funció d’inspecció i control representa una eina a la disposició de les entitats locals de la Comunitat Valenciana, i estableix el marc comú per a dur a terme el seguiment i control de la qualitat del servei de recollida de residus domèstics, així com de la neteja viària, tant si es presta directament per l’entitat local com indirectament per part de les empreses concessionàries.

En aquest context, la Guia per al desenvolupament d’elements de suport a la funció d’inspecció i control estableix un sistema de gestió de la qualitat basat en la definició d’un sistema d’indicadors objectius de seguiment que permeten vetlar per la correcta prestació de la qualitat del servei, així com per al mesurament del nivell de satisfacció dels resultats aconseguits en la gestió dels residus com a base per a efectuar el control dels contractes de serveis que tinguen licitats en la matèria. La guia arreplega, així mateix, casos d’èxit sobre la implantació eficaç d’aquests models de gestió de la qualitat en l’àmbit municipal, així com de projectes tecnològics innovadors referents, dissenyats per a la seua consecució.

La present Guia es troba disponible en format .pdf, en la pàgina web del Pla d’Acció de recollida selectiva d’envasos de la Comunitat Valenciana:

https://www.plandeaccionenvasescv.com/va/area-informativa/informacion-tecnica-de-interes/documentos-generales-plan-accion/