CURS TÈCNIC SOBRE GESTIÓ DE RESIDUS D’ENVASOS PER A RESPONSABLES MUNICIPALS

S’agraeix la col·laboració i la cessió de la documentació a ADEIT

 • Presentació – PDF
 • Mòdul 1 – PDF
 • Mòdul 3 – PDF
 • Documentació:
  • Conveni Marc Ecoembes –PDF
 • Mòdul 4 – PDF
 • Documentació:
  • Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local – PDF
  • Llei 10/2000, de 12 de desembre, de Residus de la Comunitat Valenciana – PDF
  • Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats – PDF
  • Ordenança marc de recollida de residus – PDF
2018-02-20T14:34:09+00:00 5 December 2017|

Acceso